Maharashtra Semi-English 6th > ६. महासागरांचे महत्त्व